c/- Waimarino Health Centre - 22 Seddon Street - Raetihi 4632 - Manawatu Whanganui - NZ

Ph: +64 6 385 5019 - Fax: +64 6 385 5021

TPKH

Mai Te Kahui Maunga Ki Tangaroa ko au te awa ko te awa ko au

TPKH

Mai Te Kahui Maunga Ki Tangaroa ko au te awa ko te awa ko au

Dedicate yourself to a higher quality of life!